MIÉRT?MEGOLDÁSMIT AD?TUDÁS!KINEK?HOGYAN?RÓLUNKX
pt-main6.jpg

AMIT FELMÉRÜNK

A PredicTeen felméri a kompetenciákat, a legelemibb szinten vizsgálja a képességeket, így rá tud mutatni azokra a legkisebb összetevőkre, melyek megváltoztatásával eredmény érhető el.

SZÖVEGÉRTÉS - Nyelvtani forma felismerése

 • Szavak és szószerkezetek jelentésének felismerése
 • Technikailag pontos olvasás
 • Beszédészlelés, beszédértés
 • Szövegek értelmezése
 • Lényegkiemelés, információ szelektálása

MATEMATIKA - Számfogalom, számolás

 • Geometriai látásmód, mozgások, elemi ismeretek
 • Grafikonelemzés, mennyiségi következtetés
 • Deduktív következtetés (arányok, százalékok)
 • Összefüggések értelmezése (függvények, szabályok)
 • Rendszerezés, kombinativitás, szöveges feladat megoldása

IDEGEN NYELV - Szókincs

 • Nyelvtani szabályok
 • Beszédértés, szövegértés
 • Mondatalkotás


AMIT VIZSGÁLUNK

KÉPESSÉGEK-KÉSZSÉGEK

 • Rövidtávú emlékezet
 • Észlelési pontosság
 • Észlelési sebesség
 • Vizuális hiba keresés
 • Egyszerű szabálykövetés
 • Monotónia tűrés
 • Vigilancia
 • Komplex problémamegoldás
 • Fogalmi kreativitás
 • Szerialitás

SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐK

 • Képesség önálló munkavégzésre
 • Terhelhetőség
 • Motiválhatóság
 • Problémamegoldó képesség
 • Tanult leleményesség, kreativitás
 • Tanulásra való motiváció
 • Konfliktus kezelés
 • Felelősségvállalás
 • Stressztűrő képesség
 • Impulzivitás gátlás
 • Érzelmi és szociális intelligencia
 • Társas hatékonyság és együttműködés
 • Kreativitás
 • Aktív segítőkészség